De vrijdag volgens Ali Şerik

Aandachtpunten voor een dichter
Als eerste de waarheid die een dichter moet kennen
dat de aarde nog steeds op de hoorns van een stier wordt gedragen
Zeus de oppergod nog steeds door de liefdespijlen van Eros wordt geraakt
dat het Walhalla met zijn 500 poorten de beste krijgers herbergt
dat wijsheid en kennis met een olifantenhoofd op een rat rijden
Het tweede punt betreft de liefde
zij is net als het zout in het brood
als het vuur in het lichaam dat brandt door de lippen
het geheugen van de wijn die aan de zon herinnert
hoe een man gehecht kan raken aan een stuk grond
Het derde punt is de zee
ik heb het niet over de zeemeerminnen met hun goddelijke schoonheid
die dronken mannen naar zich toeroepen op open water
om met hen de liefde te bedrijven om ze daarna te verdrinken
nee, ik heb het over de zee van lucht waarin wij ademhalen
Het vierde punt is de zachtheid van het vlees
luister maar naar het mes van een soldaat, hoe snel hij te werk gaat
hoe snel het vlees koud wordt als een kogel zich erin begraaft
hoe het de mens tot mens maakt en naar vlees laat hunkeren
geheimen in het bloed bewaart of zich bloot geeft
Het vijfde punt is het gesproken woord dat een dichter moet kennen
een klank die als een steen over het water kaatst
woorden van een belofte in een amfora giet
het fluisteren van kinderen in elkaars oor, dat veel meer waarde heeft
dan wat diplomaten of bemiddelaars meenemen in hun graf
Ali Şerik. Foto: Hans Erkelens
Ali Şerik. Foto: Hans Erkelens
Utrecht – Ali Şerik werd in 1962 geboren in Turkije. Hij was zeven jaar toen hij voor het eerst in Nederland kwam wonen. Voor de Amersfoortse Courant schreef Ali Şerik een aantal jaren een column. Zijn eerste gedichten waren in het Turks, die werden gepubliceerd in Turkstalige tijdschriften in Nederland en Turkije. Uitgeverij Broy in Istanbul heeft drie gedichtenbundels van zijn hand uitgegeven. Nederlandstalige gedichten van Ali Şerik zijn opgenomen in verzamelbundels van Taalpodium Utrecht / Zeist. Doorbloeiend Heimwee is zijn laatste Nederlandstalige bundel.
Aandachtpunten voor een dichter
Als eerste de waarheid die een dichter moet kennen
dat de aarde nog steeds op de hoorns van een stier wordt gedragen
Zeus de oppergod nog steeds door de liefdespijlen van Eros wordt geraakt
dat het Walhalla met zijn 500 poorten de beste krijgers herbergt
dat wijsheid en kennis met een olifantenhoofd op een rat rijden
Het tweede punt betreft de liefde
zij is net als het zout in het brood
als het vuur in het lichaam dat brandt door de lippen
het geheugen van de wijn die aan de zon herinnert
hoe een man gehecht kan raken aan een stuk grond
Het derde punt is de zee
ik heb het niet over de zeemeerminnen met hun goddelijke schoonheid
die dronken mannen naar zich toeroepen op open water
om met hen de liefde te bedrijven om ze daarna te verdrinken
nee, ik heb het over de zee van lucht waarin wij ademhalen
Het vierde punt is de zachtheid van het vlees
luister maar naar het mes van een soldaat, hoe snel hij te werk gaat
hoe snel het vlees koud wordt als een kogel zich erin begraaft
hoe het de mens tot mens maakt en naar vlees laat hunkeren
geheimen in het bloed bewaart of zich bloot geeft
Het vijfde punt is het gesproken woord dat een dichter moet kennen
een klank die als een steen over het water kaatst
woorden van een belofte in een amfora giet
het fluisteren van kinderen in elkaars oor, dat veel meer waarde heeft
dan wat diplomaten of bemiddelaars meenemen in hun graf
– Ali Şerik