De Vier van Vrijdag: Erika De Stercke

Erika De Stercke.
Erika De Stercke.

Utrecht – Erika De Stercke, lid van De Vier van Vrijdag, schrijft gedichten naar aanleiding van gesprekjes die zij opvangt in de trein, meldingen van vrienden. “Een gedachte of één woord kan bij mij blijven hangen en een eigen leven leiden. Ze laten mij niet los, de woorden. Mijn rugzak zit steeds vol met papiertjes en en allerlei info. Aan inspiratie geen gebrek.” Regelmatig gaat zij naar Nederland voor literaire activiteiten. Ook in Vlaanderen doet zij mee met poëzie-optredens.

Damiaanacties

Ziektes als lepra en tuberculose
zoeken de armoede op. Wereldwijd
teisteren ze mensen.

Medische hulp is niet altijd aanwezig.
De overheid, wetenschap en zovele
organisaties doen enorme inspanningen
voor de bestrijding. Ze helpen
de getroffenen met behandelingen
en medicijnen.

Twijfels van de patiënten zoeken
antwoorden om het leed te verzachten.
Familie en vrienden, steunpalen zijn
van groot belang.

In de liefde van Gods woord, een
thuishaven voor allerlei vragen ligt
de kracht voor als het moeilijk gaat.

Medewerkers en talrijke vrijwilligers,
hoe klein de bijdrage ook, dragen bij
tot liefde en hoop.

– Erika De Stercke