Nederlandse gedichten in het Turks vertaald

Rotterdam – Negen Turks-Nederlandse dichters vertaalden het werk van een aantal Nederlandstalige dichters in het Turks. Onder meer gedichten van Pieter Boskma. Poëziestichting Balad wil zo Nederlandse gedichten onder de Turken onder de aandacht brengen. Geen sinecure, al was het maar omdat Nederlands een ‘voorzetseltaal’ is en het Turks veel uitgangen meteen achter woorden plakt, van persoonsvorm tot voorzetsel. Een interview met vertaler İbrahim Eroğlu in Meander Magazine.