Letterkundig Museum verwerft handschriften van J.A. dèr Mouw

Den Haag – Dankzij financiële steun van de Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum is het Letterkundig Museum in het bezit gekomen van belangwekkende handschriften van J.A. dèr Mouw (1863-1919): de complete bundel Brahman.
Filosoof en letterkundige Dèr Mouw werd vooral bekend als dichter, onder het pseudoniem Adwaita. De beroemde regel “’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid” bezit het Letterkundig Museum nu in het handschrift van de dichter zelf. Deze regel is illustratief voor Dèr Mouws dichterschap. Het goddelijke en alledaagse laat hij op geestige wijze samenvallen.
Dèr Mouw publiceerde bij leven enkele gedichten in tijdschriften, maar zijn echte roem verwierf hij postuum: zijn poëzie werd pas in 1919, enkele weken na zijn dood, uitgegeven in de dichtbundel Brahman I. Deel II volgde in 1920.
Drukkershandschrift
Deze aanwinst betreft het zogenaamde drukkershandschrift van Brahman I. Daarnaast zijn er zes schriften met de complete bundel Brahman (dus I en II) verworven. De handschriften zijn boeiend materiaal voor onderzoekers: zowel het drukkers- als complete handschrift bevatten diverse varianten en de ordening van de gedichten in de schriften wijkt vaak sterk af van de volgorde in de boekpublicatie.
Het Letterkundig Museum was reeds in het bezit van het overig handschriftelijk materiaal van J.A. dèr Mouw. Door deze aanwinst is de Dèr Mouw-verzameling nu vrijwel compleet.
J.A. dèr Mouw. Foto: Henri Berssenbrugge
J.A. dèr Mouw. Foto: Henri Berssenbrugge
Den Haag – Dankzij financiële steun van de Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum is het Letterkundig Museum in het bezit gekomen van belangwekkende handschriften van J.A. dèr Mouw (1863-1919): de complete bundel Brahman.
Filosoof en letterkundige Dèr Mouw werd vooral bekend als dichter, onder het pseudoniem Adwaita. De beroemde regel “’k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid” bezit het Letterkundig Museum nu in het handschrift van de dichter zelf. Deze regel is illustratief voor Dèr Mouws dichterschap. Het goddelijke en alledaagse laat hij op geestige wijze samenvallen.
Dèr Mouw publiceerde bij leven enkele gedichten in tijdschriften, maar zijn echte roem verwierf hij postuum: zijn poëzie werd pas in 1919, enkele weken na zijn dood, uitgegeven in de dichtbundel Brahman I. Deel II volgde in 1920.
Drukkershandschrift
Deze aanwinst betreft het zogenaamde drukkershandschrift van Brahman I. Daarnaast zijn er zes schriften met de complete bundel Brahman (dus I en II) verworven. De handschriften zijn boeiend materiaal voor onderzoekers: zowel het drukkers- als complete handschrift bevatten diverse varianten en de ordening van de gedichten in de schriften wijkt vaak sterk af van de volgorde in de boekpublicatie.
Het Letterkundig Museum was reeds in het bezit van het overig handschriftelijk materiaal van J.A. dèr Mouw. Door deze aanwinst is de Dèr Mouw-verzameling nu vrijwel compleet.