Geen grote poëzieprijs in 2023

Rotterdam – In 2023 wordt De Grote Poëzieprijs niet uitgereikt. De prijs is de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlands taalgebied. De reden: de Poëzieclub, de organiserende instantie, ziet geen mogelijkheid om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

De Poëzieclub wist de afgelopen jaren diverse publieke en private partijen bereid te vinden om geld te doneren, zodat de VSB poëzieprijs een waardige doorstart kon maken, nadat het VSBfonds als sponsor na 2018 was afgehaakt. Dit heeft echter niet geleid tot structurele financiering van De Grote Poëzieprijs, en voor 2023 is het niet gelukt de financiering rond te krijgen.

De Poëzieclub heeft een platformfunctie in de Nederlandstalige poëziewereld en moet keuzes maken om recht te doen aan verschillende activiteiten. Daaronder vallen – naast de uitreiking van De Grote Poëzieprijs – onder meer de organisatie van De Gedichtenwedstrijd en de uitgave van tijdschrift Awater . De Poëzieclub ziet zich nu genoodzaakt De Grote Poëzieprijs in 2023 niet uit te reiken, zodat deze activiteiten wél kunnen doorgaan. Het bestuur betreurt dit zeer en hoopt een structurele oplossing te vinden, zodat de prijs vanaf 2024 weer kan worden uitgereikt.

Achtergrond

De Grote Poëzieprijs is de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlands taalgebied, als visitekaartje van de poëzie, als stimulans voor lezers én als afspiegeling van de stand van zaken. De prijs, waaraan een geldbedrag is verbonden van 20.000 euro, wordt jaarlijks toegekend aan de beste Nederlandstalige dichtbundel van het voorafgaande jaar. De prijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018). Winnaars waren Roelof ten Napel, Liesbeth Lagemaat, Vrouwkje Tuinman en Radna Fabias, en als VSB poëzieprijs is de prijs uitgereikt aan onder anderen Ilja Leonard Pfeijffer, Ester Naomi Perquin, Mustafa Stitou, Esther Jansma, Rutger Kopland en Gerrit Kouwenaar.

Organisatie

De Poëzieclub is in 2001 opgericht door Gerrit Komrij, als platform van en voor liefhebbers van hedendaagse poëzie, met een gidsrol voor (nieuwe) lezers. Klik hier voor het overzicht van de eerdere winnaars.