Essay Thierry Deleu over tien jaar Nederlandstalige dichtersschap

Thierry Deleu bewandelt zijn eigen pad en kiest de mooiste dichters, niet noodzakelijk de bekendste, in zijn overzicht 'Dichters dromen lucide'.
Thierry Deleu bewandelt zijn eigen pad en kiest de mooiste dichters, niet noodzakelijk de bekendste, in zijn overzicht 'Dichters dromen lucide'.

Utrecht – Het Prieeltje Diest heeft het nieuwe e-book ‘Dichters dromen lucide’  van schrijver / dichter / recensent Thierry Deleu uitgebracht, over tien jaar Nederlandstalige poëzie. Zelf noemt hij het een eigengereide keuze. In zijn ‘Ten geleide’ schrijft hij: “Nog altijd zoeken de dichters het dicht bij huis, het navelstaren wordt wel eleganter opgediend.”

“Ik toets poëzie aan mijn persoonlijke poëzieopvatting”, schrijft Deleu verder in zijn ‘Ten Geleide’.

In zijn nieuw essay besteedt Deleu daarom ook aandacht aan dichters die nog niet zijn uitgegeven bij erkende, gevestigde uitgeverijen en zodoende verstoken blijven van subsidie of andere vormen van overheidssteun. Een discriminatie die ook zijn weerslag vindt in een niet evenwaardige behandeling door de media en de (meeste) bibliotheken.

“De poëzie laboreert voort, hoewel dient gezegd dat ook de gedichten een retrobeweging maken tot kort voor de opkomst van het nieuw-realisme. De dichters hebben het cool gedoe ingeruild voor een nieuw-romantisch, bijna metaforisch engagement. Maar ook in de poëzie staat het persoonlijke.”

“Een groot aantal dichters profileren zich onvoldoende. Omdat ze dit ook niet wensen, of omdat zij niet publiceren bij gevestigde uitgeverijen. Dit laatste heeft grote nadelen: als dichter kom je niet in bij grote uitgeverijen gepubliceerde bloemlezingen, je krijgt heel wat minder aandacht in de media, je wordt minder gevraagd voor lezingen op scholen of in verenigingen. In één woord: je verwerft geen status.”

“Soms heb ik de indruk dat ‘je boek uitgeven’ een vieze onderneming is. Dat de publishing-on-demand uitgeverijen deze leemte willen invullen, heeft deze indruk (dit gevoelen) niet verminderd. Grote uitgeverijen willen het liefst van hun literaire boeken af. Zeker van hun poëzie, omdat deze maar enkele procenten opbrengt.”

“Bovendien zijn literaire tijdschriften – dé mogelijkheid bij uitstek voor aankomende auteurs die vaak zelf aan het roer staan – aan het uitdoven. Een schrijver/dichter die nu iets interessants te melden heeft, doet dit nu via het internet.”

“De dichters die ik eigengereid gekozen heb, hebben mij aangenaam verrast of de bevestiging gebracht van hun talent.”

Zie verder http://www.hetprieeltje.net Kies op de homepage ‘onze netbooks’ en klik door naar boek 63.