Duizendste boek uitgeverij Van Oorschot over Vasalis

Amsterdam – Uitgeverij Van Oorschot bracht vrijdag haar duizendste boek uit: ‘M. Vasalis/ Geert van Oorschot – Briefwisseling 1951-1987.’ Dat maakte de uitgeverij bekend op haar site. Het eerste boek was ‘Gestalten en seizoenen’ van Charles B. Timmer, verschenen in november 1945.

Vasalis (1909-1998) werd met haar bundels Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954) Nederlands meest gelezen dichteres, maar zij schermde haar privé leven rigoureus af van haar ‘openbare’ dichterschap. Als uitgever schreef Geert van Oorschot (1909-1987) zijn duizenden zakelijke en persoonlijke brieven nooit met het oog op publicatie.

Niet alle brieven tussen de dichteres en haar uitgever zijn bewaard gebleven, maar het heeft weinig gescheeld, of dit boek zou zelfs niet verschenen zijn. Beiden hebben namelijk ernstig overwogen ál hun brieven aan elkaar te vernietigen: Vasalis omdat zij hun vriendschap tot haar privé leven rekende en Van Oorschot omdat hij haar meer van zichzelf heeft laten zien dan aan wie ook.

In dit opmerkelijke boek wordt gaandeweg voor de liefhebbers van het werk van de dichteres en geïnteresseerden in het werk van de uitgever duidelijk, waarom zij ten slotte van vernietiging afzagen. Hun briefwisseling verschijnt in 2009 ter gelegenheid van hun beider honderdste geboortejaar.

Zie verder www.vanoorschot.nl