De mooiste woorden volgens Prisma

Houten – Het nieuwe jaar komt er aan en weer buitelen de lijstjes met het beste/mooiste/leukste woord van het jaar over elkaar heen.W at de Prismaredactie opvalt in al die lijstjes is de ongelooflijke saaiheid en voorspelbaarheid. Dat kan beter, dacht de redactie, en dus heeft zij zelf een lijstje van het jaar samengesteld. 

Het lijstje is samengesteld uit de verschillende lijstjes van de medewerkers van de Prismaredactie. Niet alle woorden zijn in 2009 ontstaan, maar ze zijn wel het afgelopen jaar verzameld of, zoals bij de Belgisch-Nederlandse woorden in de lijst, nieuw opgenomen in onze woordenboeken.

En de woorden zijn…:

Alarmisten (m.b.t. de klimaatconferentie) – mooie nieuwe woordvorming – samentrekking van alarm (voor de klimaatverandering) en activist. Het woord wordt vaak tegenover het woord sceptici geplaatst (in dit verband: mensen die niet overtuigd zijn van de klimaatverandering of van de invloed van menselijke activiteit daarop).

Verdwijnziekte (van bijen) – mysterieus woord over een ernstige ziekte onder bijenvolken, waarbij deze uitvliegen en niet terugkeren naar de korf en blijkbaar ergens doodgaan. Het woord zou niet misstaan in een thriller en ook als verwensing is het goed toepasbaar (‘krijg de.’).

Stresstest (van banken) – over de mate waarin banken bestand zijn tegen slechter wordende omstandigheden. Door al die s-en in dit woord krijg je het beeld dat banken zo verhit raken dat ze gaan sissen.

Overplukking – (te vaak en te veel haren uit wenkbrauwen trekken) – heel herkenbaar omdat er op den duur kale plekken ontstaan. (Met dank aan Wim Daniëls)

Feitengokkers (mensen die speculeren op iets dat niet helemaal zeker is) – het woord is in feite opgekomen met de Q-koorts en is een verhaspeling van geitenfokkers (Met dank aan Wim Daniëls)

Kantoorgeld (salaris van medewerkers van het Europees parlement) – een heel gewoon woord, maar de betekenis is mistig. Net als de reden overigens waarom bedienden van het parlement méér zouden moeten verdienen dan gewone ambtenaren.

Zuchtmeisje (zangeres) – een woord dat heel duidelijk maakt in welk genre iemand zingt. Vooral gebruikt voor Franse zangeresjes met zuchtende, zwoele stemmen à la Jane Birkin.

Bibbergeld (Belgisch-Nederlands) (Nederlands-Nederlands: gevarengeld) – een ouder woord, dat alleen in het Belgisch-Nederlands wordt gebruikt, maar dat zo raak is dat je zou willen dat het in het hele taalgebied overgenomen zou worden, net als frietkot, bolwassing en bissen.