Schoon volk in de hemel?

Essay over wetenschap, religie en spiritualiteit
Vraag en statement door Thierry Deleu
Oostduinkerke – Bij Razor’s Edge Editions Gent verscheen het essay Schoon volk in de hemel? Schoon volk in de hemel? (340 bladzijden) is niet alleen een vraag, maar ook een statement. Ik heb van dit essay mijn levenswerk, mijn geestelijk testament gemaakt.
Het is een uniek boek geworden over wetenschap, religie en spiritualiteit, bijzonder overzichtelijk en leesbaar. Over het universum, de theorieën, de visies, overtuigingen, religies, godsdiensten, vrij onderzoek, wetenschap en geloof. Voor wie op zoek is naar zingeving en spiritualiteit, verdieping en inzicht vindt alle levensvragen in ėėn boek.
In een interview voor El Paĩs (24.01.2004) zegt Saul Bellow, Amerikaanse Nobelprijswinnaar literatuur (1976), op de vraag “Wat denkt u dat er zal gebeuren na de dood?”: “Dat weet ik niet, maar ik geloof niet dat met de vernietiging van het lichaam alles is opgelost. Ik ben van mening dat wat de wetenschap ons zegt, niet voldoet en niet bevredigt.”
In het januarinummer 2004 van Streven schrijft S.W. Couywenberg, oud-hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam: “Wat stelt het atheïsme als levensbeschouwing voor? De belangrijkste pijler ervan is iets negatiefs, met name de ontkenning van God, wat atheïsten evenmin kunnen bewijzen als gelovigen het bestaan van God.”
Met dit essay wil ik niets bewijzen en niemand overtuigen. De twijfel is mijn werktuig. “Nescio,” is mijn antwoord. “Ik weet het niet.”
Mensen zijn willend, voelend, denkend of gelovend. Tussen deze menselijke activiteiten kan harmonie bestaan. Gevoel en verstand kunnen met elkaar samengaan. Hetzelfde geldt voor geloven en denken.
Religie en rede
“Dit boek van Thierry Deleu gaat in op de wederzijdse relatie tussen geloven (religie) en denken (rede). De auteur is erin geslaagd het thema op een creatieve en boeiende manier uit te werken. In het boek neemt hij geen stelling, hij maakt hoogstens een voorzichtige overweging of vergelijkt zijn mening met die van zijn bron, maar hij reikt wel een vocabularium aan om te komen tot prikkelende discussies.” (De uitgever)
Voor mij was het schrijven van dit boek een geweldige ervaring, herscheppend – hét motief! – maar ook lastig. Het was een onderneming die ik niet had kunnen voltooien zonder de hulp en de steun van mijn vrouw, al bijna veertig jaar mijn levensgezellin. Zij is de positieve ‘centrale persoon’ in mijn leven. Zij heeft mij niet alleen tot een beter schrijver gemaakt, maar ook tot een beter mens. Zij is de inspirerende en leidende kracht geweest toen ik mijn eigen leven van binnenuit (her)schiep.
‘Weters’ en ‘gelovers’
“Dit essay is een bravade, soms irriterend, provocerend, maar altijd eerlijk. Het doet denken aan een handboek, een handleiding, ruim bemeten en met veel passie geschreven. De auteur brengt de ‘weters’ en de ‘gelovers’ graag met beide voeten op de grond. Onvoorwaardelijk geloven of fanatiek negeren van het mysterie is vaak oorzaak van onderdrukking. Iemand de mond snoeren is een arrogante bezigheid en leidt tot stiekeme reacties waarmee onderdrukten hun gram halen. Wat onderdrukt wordt, keert terug in de vorm van barbarij. De auteur houdt een vurig pleidooi voor respect en verzoening. Hij huivert van extreem vasthouden aan primitieve machtsinterpretaties.” (Recensie 1)
Iets in plaats van niets
“Thierry Deleu heeft zijn nieuw boek de ondertitel Essay over wetenschap, religie en spiritualiteit meegegeven. Of het grensverleggend is, kan alleen de lezer ons vertellen. Hij vraagt zich niet alleen af hoe het heelal zich gedraagt, maar ook waarom het zich zo gedraagt. Waarom is er iets in plaats van niets? Waarom bestaan wij? In Schoon volk in de hemel? legt hij aangenaam en eenvoudig uit hoe de kennis over het heelal zich heeft ontwikkeld. Het vormt een verrassend essay waarin ogenschijnlijk ondoorgrondelijke zaken doorgrondelijk zijn gemaakt.” (Recensie 2)
Schoon volk in de hemel? ligt mij heel na aan het hart en ik ben ontzettend trots op het resultaat. Het boek komt pas uit in december, maar je krijgt nu de kans vooraf in te tekenen. Opgelet, het boek wordt niet voorgesteld.
Prijs 20 euro + 3 euro verzendkosten per exemplaar. Denk erom bij inschrijving/storting je juiste naam en volledig adres te vermelden! Tel.: 0475/811763. E-mail: thierry.deleu2@telenet.be

Statements over wetenschap, religie en spiritualiteit

Thierry Deleu: “Dit essay is een bravade, soms irriterend, provocerend, maar altijd eerlijk."
Thierry Deleu: “Dit essay is een bravade, soms irriterend, provocerend, maar altijd eerlijk."

Door Thierry Deleu
Oostduinkerke – Bij Razor’s Edge Editions Gent verscheen het essay Schoon volk in de hemel? Schoon volk in de hemel? (340 bladzijden) is niet alleen een vraag, maar ook een statement. Ik heb van dit essay mijn levenswerk, mijn geestelijk testament gemaakt.
Het is een uniek boek geworden over wetenschap, religie en spiritualiteit, bijzonder overzichtelijk en leesbaar. Over het universum, de theorieën, de visies, overtuigingen, religies, godsdiensten, vrij onderzoek, wetenschap en geloof. Voor wie op zoek is naar zingeving en spiritualiteit, verdieping en inzicht vindt alle levensvragen in ėėn boek.
In een interview voor El Paĩs (24.01.2004) zegt Saul Bellow, Amerikaanse Nobelprijswinnaar literatuur (1976), op de vraag “Wat denkt u dat er zal gebeuren na de dood?”: “Dat weet ik niet, maar ik geloof niet dat met de vernietiging van het lichaam alles is opgelost. Ik ben van mening dat wat de wetenschap ons zegt, niet voldoet en niet bevredigt.”
In het januarinummer 2004 van Streven schrijft S.W. Couywenberg, oud-hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam: “Wat stelt het atheïsme als levensbeschouwing voor? De belangrijkste pijler ervan is iets negatiefs, met name de ontkenning van God, wat atheïsten evenmin kunnen bewijzen als gelovigen het bestaan van God.”
Met dit essay wil ik niets bewijzen en niemand overtuigen. De twijfel is mijn werktuig. “Nescio,” is mijn antwoord. “Ik weet het niet.”
Mensen zijn willend, voelend, denkend of gelovend. Tussen deze menselijke activiteiten kan harmonie bestaan. Gevoel en verstand kunnen met elkaar samengaan. Hetzelfde geldt voor geloven en denken.
Religie en rede
“Dit boek van Thierry Deleu gaat in op de wederzijdse relatie tussen geloven (religie) en denken (rede). De auteur is erin geslaagd het thema op een creatieve en boeiende manier uit te werken. In het boek neemt hij geen stelling, hij maakt hoogstens een voorzichtige overweging of vergelijkt zijn mening met die van zijn bron, maar hij reikt wel een vocabularium aan om te komen tot prikkelende discussies.” (De uitgever)
Voor mij was het schrijven van dit boek een geweldige ervaring, herscheppend – hét motief! – maar ook lastig. Het was een onderneming die ik niet had kunnen voltooien zonder de hulp en de steun van mijn vrouw, al bijna veertig jaar mijn levensgezellin. Zij is de positieve ‘centrale persoon’ in mijn leven. Zij heeft mij niet alleen tot een beter schrijver gemaakt, maar ook tot een beter mens. Zij is de inspirerende en leidende kracht geweest toen ik mijn eigen leven van binnenuit (her)schiep.
‘Weters’ en ‘gelovers’
“Dit essay is een bravade, soms irriterend, provocerend, maar altijd eerlijk. Het doet denken aan een handboek, een handleiding, ruim bemeten en met veel passie geschreven. De auteur brengt de ‘weters’ en de ‘gelovers’ graag met beide voeten op de grond. Onvoorwaardelijk geloven of fanatiek negeren van het mysterie is vaak oorzaak van onderdrukking. Iemand de mond snoeren is een arrogante bezigheid en leidt tot stiekeme reacties waarmee onderdrukten hun gram halen. Wat onderdrukt wordt, keert terug in de vorm van barbarij. De auteur houdt een vurig pleidooi voor respect en verzoening. Hij huivert van extreem vasthouden aan primitieve machtsinterpretaties.” (Recensie 1)
Iets in plaats van niets
“Thierry Deleu heeft zijn nieuw boek de ondertitel Essay over wetenschap, religie en spiritualiteit meegegeven. Of het grensverleggend is, kan alleen de lezer ons vertellen. Hij vraagt zich niet alleen af hoe het heelal zich gedraagt, maar ook waarom het zich zo gedraagt. Waarom is er iets in plaats van niets? Waarom bestaan wij? In Schoon volk in de hemel? legt hij aangenaam en eenvoudig uit hoe de kennis over het heelal zich heeft ontwikkeld. Het vormt een verrassend essay waarin ogenschijnlijk ondoorgrondelijke zaken doorgrondelijk zijn gemaakt.” (Recensie 2)
Schoon volk in de hemel? ligt mij heel na aan het hart en ik ben ontzettend trots op het resultaat. Het boek komt pas uit in december, maar je krijgt nu de kans vooraf in te tekenen. Opgelet, het boek wordt niet voorgesteld.
—-
SchoonvolkPrijs 20 euro + 3 euro verzendkosten per exemplaar. Denk erom bij inschrijving/storting je juiste naam en volledig adres te vermelden! Tel.: 0475/811763. E-mail: thierry.deleu2@telenet.be