Waarom spreken ze in Vlaanderen Nederlands?

Utrecht – De Taalunie ontvangt regelmatig vragen over het Nederlands. In Taalunie:Bericht wordt er telkens één uitgelicht. Deze keer de vraag hoe het komt dat Vlamingen Nederlands zijn gaan spreken. Zie Taalunie:Bericht.