Tentoonstelling Dirkje Kuik geopend met origineel manuscript Komrij

Dirkje Kuik
Dirkje Kuik

Utrecht – De tentoonstelling in Museum Dirkje Kuik, Oude Kamp 1 in Utrecht, wordt op vrijdag 16 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur geopend met een tentoonstelling van een origineel manuscript van Gerrit Komrij.

Het manuscript is mede mogelijk gemaakt dankzij een anonieme particuliere gift aan het Museum en Chris Landuyt van de Slegte in Antwerpen, die het museum op de hoogte stelde van de aanwezigheid van het Manuscript in hun gespecialiseerde Nederlandse Bibliofiele bibliotheek.

Gerrit Komrij heeft het Museum de rechten geschonken, om het als facsimile uitgave te verwerken. Ook zal hij een persoonlijk verhaal schrijven over Dirkje Kuik, die erbij wordt gevoegd. Dit alles in een luxe cassette, tezamen met een portret van Gerrit Komrij en een portret van Dirkje Kuik beide getekend door Siegfried Woldhek. Dit alles wordt uitgegeven in een maximale oplage van 75 stuks, allen gesigneerd door Gerrit Komrij en Siegfried Woldhek. Ook worden er losse uitgaven beschikbaar gesteld en allen gesigneerd. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de Stichting Museum Dirkje Kuik.

In een lege dummy heeft Gerrit Komrij ‘De allerzonderlingste avonturen van Primus Prikkebeen’ geschreven. De omslag toont Betty Kelen – Maîtressen en Monarchen -,met blind zwart linnen omslag.

Het manuscript bevat ongeveer 260 pagina´s handschrift van Komrij, met uitzondering van de eerste vier pagina´s die getypt zijn. Verder veel doorhalingen en verwijzingen, en correcties, allen handmatig aangebracht. Het boek verscheen pas in 1980 bij Loeb & van der Velden.

Dirkje Kuik verzorgde het uitgebreid nawoord en kwatrijn:

In ´t kreupelbos wat tatert daar

En kweelt en kwinkeleert.

Op het gevleugeld peerd de dichter Gerrit,

Kom rij de teugels los.

Dit essay verscheen eerder, naar aanleiding van het verschijnen van de wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee in Vrij Nederland 1976.

Schweizer

Kim Schweizer heeft voor deze tentoonstelling speciaal collages vervaardigd, die grotendeels gebaseerd zijn op haar persoonlijke ervaringen. Ze slaat hiermee een brug tussen haar verleden en haar toekomst. Ze neemt de kijker mee in een heel persoonlijk en indringend patroon van kleuren en statements. Net als Kuik eertijds is ook zij een ‘transgender’, geboren in een tijd waarin geslachtsverandering nog heel omstreden was.

Een voorpresentatie is te zien op http://www.dirkjekuik.com onder de knop ‘Vogelspin’. Kim Schweizer heeft tevens zorg gedragen voor een zeer persoonlijke muziek en poëziekeuze, die op de openingsavond ten gehore wordt gebracht.

Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn er muziek & poëzie sessies, onder andere van Leo Mesman en Ingmar Heytze.