Remieg Aerts met ‘Thorbecke wil het’ de winnaar van de Nederlandse Biografieprijs 2020

Den Haag – Remieg Aerts met Thorbecke wil het is de winnaar van de Nederlandse Biografieprijs 2020. 

Dat werd onlangs bekengemaakt in het radioprogramma Nieuwsweekend, gepresenteerd door Peter de Bie en Mieke van der Weij.

Juryvoorzitter Elisabeth Leijnse, winnaar van deze prijs in 2016 en dit jaar juryvoorzitter van de Nederlandse Biografieprijs, sprak in de uitzending van ‘Een kanjer van een politieke biografie, geschreven met een meesterpen.’ Schrijver Onno Blom, ook te gast, en winnaar van de Biografieprijs 2018 prees Aerts met de woorden: ‘Wat een fijnzinnige stijl en wat een geleerdheid.’

Unaniem

De jury koos unaniem voor ‘Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman’ en noemt het ’een monument van de Nederlandse politieke geschiedschrijving. Voortreffelijk geschreven. Remieg Aerts presenteert zaken waarmee de grootste negentiende-eeuwse staatsman bemoeienis had in een levendig verhaal waarbij de lezer op het puntje van zijn stoel gaat zitten. Zoals Thorbecke, weet Aerts wat hij wil. Hij is scherpzinnig, doelgericht en gestructureerd. Op één punt steekt de biograaf zijn held naar de kroon: hij schrijft beter. Aerts gebruikt zijn brede woordenschat voor verduidelijking en variatie, niet om te pronken. Hij vindt geregeld een lichte toets, zijn beeldspraak is verrassend.’

De Nederlandse Biografieprijs

De Nederlandse Biografieprijs is een tweejaarlijkse biografieprijs die wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige Biografie. Of het nu om een biografie van een dichter, politicus of oorlogsheld gaat, de Stichting Nederlandse Biografieprijs bekroont graag boeken die voldoen aan de eisen van verantwoord brongebruik, die goed geschreven zijn en blijk geven van stilistisch vernuft.

Op www.biografieprijs.nl/shortlist-2020 vertellen de genomineerden over hun biografieën en spreekt voorzitter van de jury, Elisabeth Leijnse, haar laudatio’s uit.