Remco Campert, Bas Lubberhuizen en Rut Matthijsen onthullen plaquette Uitgeverij De Bezige Bij

Utrecht – Op dinsdag 10 november wordt om 16.30 uur een herinneringsplaquette onthuld op de gevel van de Van Limburg Stirumstraat 19 te Utrecht. Op de zolder van dit pand drukten Geert Lubberhuizen en Rut Matthijsen hun eerste illegale drukprenten, die daarmee het begin van Uitgeverij De Bezige Bij vormden.

De gedenkplaquette wordt onthuld door Remco Campert (zoon van Jan Campert), Rut Matthijsen (medeoprichter van de uitgeverij), en Bas Lubberhuizen (zoon van Geert Lubberhuizen). Henk Pröpper, de huidige directeur van Uitgeverij De Bezige Bij, en Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, zullen kort het woord voeren. Remco Campert zal tevens een gedicht voordragen.

Achtergrond

Op de zolder van de Van Limburg Stirumstraat 19 ontstond in het voorjaar van 1943 De Bezige Bij, en begonnen Lubberhuizen en Matthijsen met het illegaal vervaardigen van zogeheten rijmprenten. Lubberhuizen woonde als student op de zolder van deze woning en hield zich er met allerlei illegale activiteiten bezig. De eerste rijmprent, ‘Het lied der achttien Dooden’ van Jan Campert, werd meteen een groot succes. De opbrengst kwam ten goede aan het Utrechts Kindercomité, dat er de opvang van joodse kinderen mee bekostigde. Deze cultuurhistorische feiten zijn op de plaquette vermeld.

Oprichting

Na zijn studententijd verhuisde Geert Lubberhuizen in 1944 naar Amsterdam, waar op 12 december De Bezige Bij officieel werd opgericht als uitgeverij. Rut Matthijsen nam daarna de vertegenwoordiging in Utrecht voor zijn rekening. Kort na de oorlog verkreeg De Bezige Bij de status van officiële uitgeverij, en werd het kantoor gevestigd aan de Van Miereveldstraat 1 nabij het Museumplein, waar heden ten dage de uitgeverij nog steeds gehuisvest is.