Postume novelle van dichter C.B. Vaandrager

Postume novelle van dichter C.B. Vaandrager
Rotterdam – Twintig ja na zijn dood verschijnt een nieuwe novelle van de Rotterdamse dichter C.B. Vaandrager. Het is de uitgave van een manuscript dat Vaandrager liefhebber Karel ten Haaf via boekwinkeltjes.nl vond. Ten Haaf transcribeerde het manuscript en voorzag het boek van een uitleiding.
‘Sleutels, een straat-collage’ heet de nieuwe Vaandrager en de presentatie van dit boek is op vrijdag 16 maart om 17.30 uur bij boekhandel v/h Van Gennep in Rotterdam. Dochter Isis neemt daar het eerste exemplaar in ontvangst.
Zie http://www.boekhandelvangennep.nl/nl/home
Stijl van ‘De Hef’
‘Sleutels, een straat-collage’ is een manuscript geschreven in de stijl van ‘De Hef”. Vaandrager achtte ook zelf het werk uitgeefbaar: hij bood het in 1974 ter publicatie aan het literaire tijdschrift ‘Maatstaf’ aan. Daar werd het overigens niet in geplaatst. Toenmalig Maatstaf-redacteur Gerrit Komrij kan zich niet meer herinneren hoe dat precies verlopen is, voor Ten Haaf reden om in het Letterkundig Museum in de archieven te duiken. In de uitleiding schrijft hij daar over.
Voor de vormgeving is een opzet gekozen die nauw aansluit bij die van Vaandragers werken ‘De Hef’ en ‘De reus van Rotterdam’. Het Rotterdamse ontwerpbureau 75B maakte een omslag waarin recht werd gedaan aan opmerkingen die Vaandrager zelf nog over een mogelijke uitgave had gemaakt. De uitgave eindigt met een bibliografie van het werk van Vaandrager.
Expositie
Op de boekpresentatie van 16 maart vertellen verschillende personen over leven en werk van Vaandrager. Ook is er een kleine expositie. Een jonge Rotterdamse dichter zal laten horen dat Vaandrager nog steeds leeft in de Rotterdamse literaire wereld. Onder meer Menno Schenke (biograaf), Laura van der Zande en Daniël Dee hun medewerking geven acte de présence.
Cor Vaandrager overleed op 18 maart 1992.
Zie ook www.uitgeverijpassage.nl en http://boterdiep117.blogspot.com/
sleutels+voorkant
Rotterdam – Twintig ja na zijn dood verschijnt een nieuwe novelle van de Rotterdamse dichter C.B. Vaandrager. Het is de uitgave van een manuscript dat Vaandrager liefhebber Karel ten Haaf via boekwinkeltjes.nl vond. Ten Haaf transcribeerde het manuscript en voorzag het boek van een uitleiding.
‘Sleutels, een straat-collage’ heet de nieuwe Vaandrager en de presentatie van dit boek is op vrijdag 16 maart om 17.30 uur bij boekhandel v/h Van Gennep in Rotterdam. Dochter Isis neemt daar het eerste exemplaar in ontvangst.
Stijl van ‘De Hef’
‘Sleutels, een straat-collage’ is een manuscript geschreven in de stijl van ‘De Hef”. Vaandrager achtte ook zelf het werk uitgeefbaar: hij bood het in 1974 ter publicatie aan het literaire tijdschrift ‘Maatstaf’ aan. Daar werd het overigens niet in geplaatst. Toenmalig Maatstaf-redacteur Gerrit Komrij kan zich niet meer herinneren hoe dat precies verlopen is, voor Ten Haaf reden om in het Letterkundig Museum in de archieven te duiken. In de uitleiding schrijft hij daar over.
Voor de vormgeving is een opzet gekozen die nauw aansluit bij die van Vaandragers werken ‘De Hef’ en ‘De reus van Rotterdam’. Het Rotterdamse ontwerpbureau 75B maakte een omslag waarin recht werd gedaan aan opmerkingen die Vaandrager zelf nog over een mogelijke uitgave had gemaakt. De uitgave eindigt met een bibliografie van het werk van Vaandrager.
Expositie
Op de boekpresentatie van 16 maart vertellen verschillende personen over leven en werk van Vaandrager. Ook is er een kleine expositie. Een jonge Rotterdamse dichter zal laten horen dat Vaandrager nog steeds leeft in de Rotterdamse literaire wereld. Onder meer Menno Schenke (biograaf), Laura van der Zande en Daniël Dee hun medewerking geven acte de présence.
Cor Vaandrager overleed op 18 maart 1992.