Postume novelle Harry Mulisch

Amsterdam – ‘Vanochtend heeft de werkelijkheid mij een loer gedraaid die ik haar niet gauw zal vergeven.’ Met deze zin begint de novelle van Harry Mulisch die op 30 oktober, op zijn sterfdag uit zal komen. Zie ook nu.nl