Nieuwe online tentoonstelling over Beets

Den Haag – Ontdek op Literatuurmuseum.nl de vele gezichten van Nicolaas Beets, BN’er avant la lettre. Het literair platform lanceert nu de online tentoonstelling gewijd aan de schrijver en dichter die als Hildebrand furore maakte. Negentiende-eeuw-specialist Ton van Kalmthout toont in woord en beeld aan dat Beets zoveel meer is dan de schrijver van de iconische Camera obscura.

Met Multatuli gold Nicolaas Beets (1814-1903) aan het eind van de negentiende eeuw als een van Nederlands meest gewaardeerde schrijvers. Die reputatie is niet alleen te danken aan zijn literaire werk; ook dankzij een uitgebreid sociaal netwerk verwierf hij een centrale positie in het culturele leven van Nederland.

De online tentoonstelling laat zien hoe Beets die plaats verwierf door hem te volgen in de kringen waarin hij een rol speelde: als jongen in het gezin waaruit hij voortkwam en in het gezelschap van zijn schoolvrienden, als schrijvende theologiestudent te midden van zijn medestudenten, als huisvader, als predikant, als dichter en essayist in de literaire wereld en als hoogleraar. In dit nieuwe verhaal komen elk van zijn hoedanigheden en milieus aan bod, waarbij de rode draad is dat hij inderdaad op het knooppunt stond van heel diverse netwerken.

Een middelpunt van vereeniging

Een middelpunt van vereeniging is vanaf 24 januari te lezen op Literatuurmuseum.nl, een platform over de Nederlands literatuur en het literaire erfgoed, opgezet in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW). Grote en kleine verhalen uit de literatuur worden tot leven gebracht aan de hand van de schatten die het Literatuurmuseum bewaart. Ton van Kalmthout is als senior-onderzoeker verbonden aan Huygens ING, met als specialisatie de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.

Ter ere van de nieuwe online tentoonstelling exposeert het Literatuurmuseum in Den Haag een aantal bijzondere stukken uit de Beets-collectie.