Letterkundig Museum heropent met twee tentoonstellingen

Den Haag – het Letterkundig Museum in Den Haag opent aan de vooravond van de Boekenweek op 5 maart 2010 na een grootscheepse verbouwing opnieuw zijn deuren. De heropening wordt gevierd met twee nieuwe vaste tentoonstellingen.

 Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur. Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin bijeen. Aan de hand van 100 auteurs komt de literatuur van de afgelopen tien eeuwen tot leven.

De tweede vaste tentoonstelling is De Nationale Schrijversgalerij. Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot Toon Tellegen. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan 500 portretten te zien. Brutaal, vitaal en onconventioneel. Door de diversiteit aan portretten, schilders en stijlen is de galerij niet alleen een bont spektakel maar ook een aanstekelijk overzicht van de ontwikkeling van de portretkunst vanaf de 18de eeuw tot heden.

Zie verder www.letterkundigmuseum.nl