Lancering website lezeninhetvmbo.nl

Utrecht – Op vrijdag 12 april lanceren Stichting Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de nieuwe website lezeninhetvmbo.nl. Dit initiatief van Stichting Lezen en SLO voorziet in een digitale plek waar informatie over leescompetentie en leesmotivatie in het vmbo overzichtelijk bij elkaar staat.De lancering vindt plaats tijdens een bijeenkomst in de Witte Vosch in Utrecht, aanvangstijd 13.00 uur en zal worden verricht door Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA). Daarnaast zullen er sprekers zijn die leesonderzoek, leesbeleid en leespraktijk in het vmbo toelichten. Spoken word-artiest en stadsdichter van de stad Amsterdam Gerswin Bonevacia sluit de middag af.

Waarom lezeninhetvmbo.nl

Voor veel vmbo-leerlingen is lezen geen vanzelfsprekendheid. Deze website is een handvat voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Over lezen in het vmbo is namelijk veel informatie beschikbaar, maar die informatie staat versnipperd en verspreid op internet en/of is niet makkelijk raadpleegbaar. Op de website staat de informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier in het vmbo overzichtelijk bij elkaar.

Inhoud van de site

Resultaten en aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek, een quickscan om als team de stand van zaken rondom het leesonderwijs op school in kaart te brengen, handreikingen voor het inrichten van lees- en taalbeleid en praktische aan-de-slag-informatie in de vorm van beproefde lessenseries, goede praktijken en landelijke leescampagnes.

Zie www.lezeninhetvmbo.nl