Kinderboekenmuseum pleit voor een Deltaplan voor lezen

Den Haag – De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad roepen in hun rapport Lees! op tot een leesoffensief. Genoemd rapport werd maandag 24 juni aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum deelt de zorg over de lage leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren die in het rapport geschetst wordt. Het ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd de leescultuur te versterken, te beginnen bij de allerjongsten.

Met zijn familietentoonstellingen bedient het Kinderboekenmuseum, dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert, jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers en de Kinderboekenparade die het museum organiseert, is het grootste festival dat Nederland op dit gebied kent. Jaarlijks vieren 5.000 kinderen met hun (groot)ouders het feest dat lezen heet. Ook de Kinderboekenambassade dat het museum huisvest, is een krachtig medium om het leesplezier van kinderen te vergroten.

Investeren

Nederland heeft met het Kinderboekenmuseum goud in handen, stelt het museum zelf. Een vergelijkbaar museum is er op de hele wereld niet. Het huidig pleidooi van beide raden te investeren in de leescultuur moet het mogelijk maken de draconische bezuiniging van 25 procent, die het Kinderboekenmuseum in 2013 trof en waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag voelbaar zijn, terug te draaien. Sterker: grote investeringen zijn nodig om nevenvestigingen van het Kinderboekenmuseum in het noorden en zuiden van Nederland te realiseren.

Campagne

De beide raden pleiten voor een publiekscampagne voor het lezen, en ziet een rol weggelegd voor de Leescoalitie. De Leescoalitie – waarvan het museum deel uitmaakt – maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en omarmt de uitdaging de noodzakelijke versterking van de leescultuur te bewerkstelligen. Een Deltaplan voor het lezen, gedragen door Onderwijs én Cultuur: dat heeft Nederland nodig.