In De Houten Broek met F. Starik

Utrecht – Schrijver, dichter, zanger, fotograaf en kunstenaar F.Starik, stadsdichter van Amsterdam, trekt zondag 13 maart ‘de houten broek aan’ voor een sermoen over het thema ‘Identiteit’. Hij zegt ook niet te weten hoe u moet leven, waarheen u moet gaan en wie u moet zijn. Gewoon jezelf, vermoedelijk, maar wie is dat dan weer? Ach, het verlangen een echt mens te zijn…

Hij verwijst naar een zin van Botho Strauss: ‘Iedere keer wanneer je het hartstochtelijke cliché van de identiteit hoort, de reminiscentie aan God, ofwel de wanklank van de zelfvergoddelijking, die het kleine, vrije en armzalige subject zich aanmatigt.’ (Paare, Passanten. 1981).

Hij houdt zijn sermoen op zondag 13 maart, van 17.00 tot 18.00 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, in Utrecht. Toegang gratis (gift wordt op prijs gesteld).

In de Houten Broek is een programma van de  Academie het Nut Voorbij. Het biedt ruimte voor de kunst van het gesproken woord als speels en serieus tegenwicht tegen de dictatuur van snelle meningen en one-liners. Schrijvers en dichters van naam deden er aan mee. www.indehoutenbroek.nl Meer informatie over F.Starik is te vinden op www.starik.nl