Herman de Coninckprijs voor Ruth Lasters

Utrecht – Ruth Lasters heeft vorige week met Lichtmeters de Herman de Coninckprijs gewonnen. Charlotte Van den de prijs voor het beste debuut met Kameleon.

Aan de Herman de Coninckprijs is een geldbedrag van 6.000 euro verbonden. Een vakjury bepaalt wie in de prijzen valt voor de beste dichtbundel en het beste debuut.

Voor de Herman de Coninckprijs voor de beste dichtbundel en het beste debuut komen oorspronkelijk Nederlandstalige bundels van Vlaamse auteurs in aanmerking. Er wordt een uitzondering gemaakt voor buitenlandse auteurs die in het Nederlands schrijven en die een bijzondere band met Vlaanderen hebben. Bloemlezingen of verzamelbundels vallen buiten de prijzen.