Gerrit Komrij opent Huis van de Poëzie

Utrecht – Gerrit Komrij opent op Gedichtendag, op 27 januari, samen met de burgemeester van Utrecht de vijfde editie van het poëziefeest ‘Het Huis van de Poëzie’ in het Utrechts stadhuis waar zo’n 30 dichters die avond optreden. Vanwege zijn eigen werk en zijn vele bloemlezingen is de allereerste Dichter des Vaderlands van grote betekenis voor het poëtisch landschap van Nederland. Als Huisbaas van de Nederlandse poëzie kan hij dan ook niet ontbreken tijdens het eerste lustrum van Het Huis van de Poëzie. Zie verder www.huisvandepoezie.nl