Forse impuls leesbevordering

Utrecht – Bibliotheken krijgen 74 miljoen euro vanuit het Masterplan basisvaardigheden om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Gunay Uslu, demissionair staatssecretaris van Media en Cultuur, hebben dat op 30 oktober 2023 tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekendgemaakt.

Concreet kunnen de komende drie jaar 1.800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. 

Leesconsulenten

Zij krijgen extra ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze adviseren  schoolteams over wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Impulsregeling

In september 2023 heeft Stichting Lezen een aanvraag bij het ministerie ingediend voor de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2023-2024 en de komende twee schooljaren. Die is dus toegekend.