eBoek van Menno ter Braak

mtbcoverAmsterdam – In de boekenweek verschijnt het eerste eBoek van uitgeverij Van Oorschot: Menno ter Braak Verzameld Werk.

Het eBoek Verzameld werk van Menno ter Braak is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Menno ter Braak en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

24 eerste drukken

In het eBoek zijn 24 eerste drukken van werken van Menno ter Braak opgenomen die verschenen zijn tussen 1929 en 1946. Hieronder bevinden zich klassieke titels als Het carnaval der burgers, Afscheid van domineesland,  Demasqué der schoonheid, Het nationaal-socialisme als rancuneleer,  In gesprek met de vorigen, en De nieuwe elite. Het boek bestaat uit 2.206 pagina’s en kost slechts €19,90 en is hier te bestellen.

Website

Op de website www.mennoterbraak.nl is een volledig overzicht te vinden van alle werken, artikelen, lezingen en de  correspondentie van Ter Braak. Op deze website staat ook de drukgeschiedenis vermeld van elk van de boeken opgenomen in dit Verzameld werk.

Uitgeverij van Oorschot gaf eerder (1949-1951, herdruk 1980) een papieren Verzameld werk uit van Menno ter Braak in een gemoderniseerde spelling.

Twitter

Op twitter (www.twitter.com/mennoterbraak) kan iedereen zien hoe terzake een 140 tekens lange tekst van Menno ter Braak vaak klan zijn. (@mennoterbraak)