Dichten over tuinen

Leiden – In een aantal van de ons omringende landen heeft de literaire reflectie over tuinen zich een vaste plaats verworven in kranten en tijdschriften. Met name in Engeland is garden writing een in aanzien staand metier. In Nederland is dat nog niet het geval – enkele grote uitzonderingen daargelaten. De Clusius-lezingen 2010 op woensdag 21 april laten zien welk een intrigerend genre het schrijven over tuinen is, en ook de rijkdom aan associaties die met de tuin is verbonden.

Maria Barnas en Hester Knibbe lezen tuingedichten voor en Paul Geerts spreekt over de tuin in de literatuur en hoe de literatuur soms ook doordringt in de tuin. Ook de beroemde Engelse schrijver-columnist Robin Lane Fox komt langs.

Op woensdag 21 april van 14.00 tot 17.30 uur in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes gebouw van de Universiteit Leiden, Steenschuur 25 in Leiden. Opgave via e-mailadres info@clusiusstichting.nl of bij uitzondering via tel. 023-525 6013.  Zie ook www.clusiusstichting.nl