De Bibliotheek meet: 67 procent wil meer inspraak in politiek

Utrecht – In de campagne ‘Nederland Leest’ ontving iedereen gedurende de maand november in ruil voor zijn mening een gratis boek bij de Bibliotheek. Die meningen werden gepeild via een Biblio-barometer, waar iedereen online kon aangeven het al dan niet eens te zijn met een vijftal stellingen rond het thema democratie. Ruim 60.000 personen lieten zich op deze manier horen.
Twee-derde van de respondenten zegt het eens te zijn met de stelling ‘Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties’. Vanavond hebben er in bijna alle provincies grote slotdebatten plaats over democratie.

Met de Biblio-barometer is gepeild hoe er in Nederland wordt gedacht over het thema van Nederland Leest, ‘Democratie’. Naast de door de meerderheid gewenste inspraak, leveren ook de antwoorden op de overige vier stellingen een verrassend beeld op: bijna een-derde van de respondenten (32 procent) vindt dat burgers eerst een ‘kiesexamen’ moeten halen voor ze mogen stemmen, 41 procent is vóór de invoering van een stemplicht, 61 procent wil graag een rechtstreeks gekozen burgemeester en slechts een minderheid (44 procent) vindt dat je in Nederland alles moet kunnen zeggen wat je wilt.

Landelijke slotdebatten

De campagne Nederland Leest culmineert vanavond in 13 grote slotdebatten over democratie, die gelijktijdig van 19.30 tot 21.00 uur plaatshebben in bibliotheken verspreid over heel Nederland. Samen vormen zij het officiële slot van Nederland Leest 2016.

Aan de landelijke slotdebatten neemt een keur aan politici en bekende Nederlanders deel, waaronder Özcan Akyol, Frits Bolkestein, Fresku, Bas Heijne, Dominique van der Heyde, Stine Jensen, Frénk van der Linden, Eric Smit en Petra Stienen.

Vandaag om 21.00 uur maakt de CPNB via www.nederlandleest.nl/debatindebieb bekend hoe er in de verschillende provincies wordt gedacht over de landelijke stelling ‘Nederland moet worden geregeerd op basis van opiniepeilingen’.

Nederland Leest Junior

Nederland Leest kent niet alleen een versie voor volwassenen, maar ook een voor kinderen van 10-14 jaar. Centraal in de Junior campagne stond het boek Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood. Ook de kinderen debatteerden de hele maand over ‘democratie’ en net als voor de volwassen is er voor hen een groot landelijk slotdebat: op woensdagochtend 30 november gehouden door de Bibliotheek Utrecht. De Junior versie kent zijn eigen Biblio-barometer. Bijna twee-derde van de kinderen zou graag een eigen politieke partij hebben die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.