CPNB: manuscripta gaat vervallen

Amsterdam – De CPNB laat een aantal activiteiten vervallen, zoals Manuscripta, de jaarlijkse opening van het boekenseizoen. Een van de oorzaken is het wegvallen van sponsor NBD/Biblion. Ook de bezoekersaantallen van de Manuscripta in Amsterdam vielen tegen. Zie www.tzum.info