Comeback voor uitgeverij De Oplichterij

Sabya van Elswijk en Martijn van Oorschot. Foto: John Melskens

Amsterdam – Uitgeverij De Oplichterij maakt een comeback. De uitgeverij die in 1998 werd opgericht door kunstenaar Martijn van Oorschot (ook bekend als Martijn Crowe) in Rotterdam, was jarenlang een geliefde creatieve ontmoetingsplek en een bekende locatie voor kunstexposities.
Veertien jaar na de opheffing brengt Van Oorschot samen met zijn partner en wetenschappelijk onderzoeker Sabya van Elswijk De Oplichterij weer tot leven vanuit Amsterdam. Het eerste boek dat De Oplichterij gaat uitgeven is Japan, het meervoudige en ik, een boek met beschouwingen en foto’s over de Japanse samenleving en Japanse gebruiken.

Het duo wil via de uitgeverij maatschappelijke werken, poëziebundels en kunst- en fotoboeken uitgeven en op die manier onderwerpen en mensen in de spotlights zetten die anders onderbelicht zouden blijven, zoals bijvoorbeeld daklozen, ouderen, kansarme jeugd en drag queens. “De maatschappij zoals die er nu uitziet, mist opstand en weerstand”, zegt Martijn van Oorschot. “Iedereen moet er deel van uitmaken en geaccepteerd zijn. Zo verdwijnt de essentie van bijvoorbeeld een drag queen: je afzetten tegen de gemene deler, het tonen van ‘counter conduct’, opdat mensen zich realiseren dat diverse levensstijlen mogelijk zijn.”

Hij verwijst naar Foucault die het begrip ‘counter conduct’ introduceerde. “Er is steeds minder plaats voor de uitzondering. Kijk bijvoorbeeld naar de Spuistraat in Amsterdam waar allerlei ateliers plaats maken voor winkeltjes en appartementen. We moeten een plaats blijven geven voor bijzondere groepen.”

Liefde voor de boekdrukkunst

Van Oorschot stopte in 2005 met Uitgeverij De Oplichterij om zich volledig op kunst- en wetenschapsstudio The Faketory te storten. Van Oorschot en Van Elswijk willen De Oplichterij juist in dit tijdperk nieuw leven inblazen, waarin uitgeverijen het doorgaans moeilijk hebben omdat mensen steeds minder echte boeken lezen. Beiden delen de mening dat er in onze maatschappij te veel onderwerpen en mensen onderbelicht blijven waar de uitgeverij via boeken juist de aandacht voor kunnen vragen, kunnen ‘op lichten’.

“De Oplichterij geeft invulling aan onze liefde voor het geschreven woord, de boekdrukkunst, de geur van een offset drukkerij, de inkt en het papier. Door middel van boeken willen wij onzichtbare mensen in de samenleving op een podium zetten zoals ouderen, daklozen, kansarme jeugd en drag queens”, zegt Van Elswijk. Het duo organiseerde eerder onder de naam van The Faketory een congres en kleinkunstfestival over de vergrijzing van de samenleving: het Festival of Older People.

Minimaal twee boeken per jaar

De ambitie van De Oplichterij is om minimaal twee boeken per jaar uit te geven. Het assortiment is breed: sociale en maatschappelijke werken, poëziebundels en kunst- en fotoboeken. Naast eigen producties kunnen ook auteurs en kunstenaars hun werk onderbrengen bij de nieuwe uitgeverij.

“Wij willen met al onze kunst, en dus ook met de boeken die we met De Oplichterij gaan uitbrengen, de wereld beter maken en laten zien wat er gebeurt met de groepen mensen en onderwerpen die nu onzichtbaar blijven. We willen mensen de mogelijkheden laten zien om op een andere manier met deze mensen of onderwerpen om te gaan. We stellen altijd de vraag ‘Wat draag jij bij aan de wereld?’”

Het tweede boek dat De Oplichterij op de planning heeft staan is een boek met exclusief materiaal van kunstenaar Peter Klashorst. Het boek zal in het najaar van 2019 verschijnen.