2000ste gedicht aangemeld op Straatpoezie.nl

UTRECHT – Literatuurwetenschapper Kila van der Starre, verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft voor het eerst op grote schaal in kaart gebracht welke gedichten te lezen zijn in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Met behulp van crowdsourcing is nu het 2000ste gedicht aangemeld op de door haar opgerichte site Straatpoezie.nl.

Op 20 november 2018 is het 2000ste gedicht aangemeld op de interactieve kaart van Straatpoezie.nl. Literatuurwetenschapper Kila van der Starre lanceerde die site bijna twee jaar geleden, tijdens de Poëzieweek 2017. Ze deed dit in het kader van haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht over ‘poëzie buiten het boek’.

Op de kaart van Straatpoezie.nl staat ieder rood label voor een gedicht. Ook kan men in de database zoeken op titel van gedicht en naam van dichter.

Het 2000ste gedicht dat werd aangemeld is het gedicht ‘Herkenning’ van Ida Gerhardt, te lezen in de 1e Steeg in Hattem (Gelderland). Carmen Verhoeven voegde het gedicht toe aan de database, zonder te weten dat haar aanmelding het 2000ste gedicht was. Toeval wil dat Ida Gehardt al een bijzondere rol speelde op de site: met 36 aangemelde gedichten is zij de nummer één dichter op Straatpoezie.nl. Van geen enkele andere dichter zijn zoveel gedichten te lezen in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Gerhardts gedicht ‘Herkenning’ kwam nog niet eerder voor in de database.

Crowdsourcing

Het doel van Straatpoezie.nl is het maken van een inventarisatie van alle poëzie die dag en nacht gratis te lezen is in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Van der Starre gebruikt crowdsourcing om tot die inventarisatie te komen: iedereen die wil, kan voorbeelden van straatpoëzie aanmelden op de site. Dat gaat snel en makkelijk via een online formulier. ‘Iedereen kent wel een straatgedicht, maar niemand kent ze allemaal. Samen weten we meer.’ Dat is het idee dat Van der Starre ertoe aanzette om de site te lanceren. Straatpoezie.nl zorgt ervoor dat dit deel van het literair erfgoed digitaal wordt gearchiveerd. Ook levert de site een grote hoeveelheid data op over het fenomeen ‘straatpoëzie’, die Van der Starre gebruikt voor haar proefschrift. Daarnaast is de site een manier om een breed publiek te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek (ook wel ‘citizen science’ genoemd).

Top 10

Van sommige dichters zijn meerdere gedichten te lezen in de openbare ruimte en sommige gedichten komen zelfs op meerdere plekken voor. De tien vaakst voorkomende dichters op Straatpoezie.nl zijn hieronder te vinden.

Top 10 dichters op Straatpoezie.nl
(tussen haakjes het aantal gedichten op Straatpoezie.nl)

1 Ida Gerhardt (36)

2 Pien Storm van Leeuwen (24)

3 Ina Stabergh / Nick J. Swarth (22)

4 Tine Hertmans / Straathaikoe (21)

5 Ingmar Heytze / Frits Criens (18)

6 J.J. Slauerhoff / Lucebert (15)

7 Ann Van Dessel / Jules Deelder (14)

8 Margreet Schouwenaar / Peter Holvoet-Hanssen / Hein Walter / Niels Blomberg / Joke van Leeuwen / Rutger Kopland (12)

9 Willie Verhegghe (11)

10 Willem Wilmink / Gerrit Achterberg / Harmen Wind / Paul Van Ostaijen / Judith Nieken (10)

Levendige mix

Opvallend is dat deze top tien een mix is van levende en dode dichters, vrouwen en mannen en dichters met verschillende mate van bekendheid. Er staan canonieke overleden dichters in (zoals Gerhardt, Slauerhoff, Lucebert, Kopland, Achterberg en Van Ostaijen), bekende levende dichters (zoals Heytze, Deelder en Van Leeuwen), maar ook veel minder bekende dichters (zoals Stabergh, Criens, Schouwenaar en Wind) en een pseudoniem van een anonieme dichter (Straathaikoe). De top tien op Straatpoezie.nl laat een hele andere mix van dichters zien dan bijvoorbeeld de top tien vaakst gekozen gedichten in bloemlezingen of schoolboeken.

Straatpoëzie in het onderwijs

Het tegenkomen van poëzie ‘in het wild’ is een van de manieren waarop de meeste mensen in Nederland het vaakst in aanraking komen met poëzie, bleek uit het onderzoeksrapport Poëzie in Nederland. Straatpoëzie kan daarom een mooie opstap vormen om met poëzie aan de slag te gaan in het onderwijs. Op Straatpoezie.nl is een lijst te vinden met lesideeën rond ‘straatpoëzie in de klas’. Ook is er een lijst met leestips over het fenomeen ‘straatpoëzie’ gepubliceerd.

Aanmelden

Kila van der Starre hoopt dat er nog veel gedichten worden aangemeld op Straatpoezie.nl. Niemand weet hoeveel poëzie er in totaal te lezen is in onze openbare ruimte, maar aan de toestroom van aanmeldingen te zien is het einde nog niet bereikt. Ken jij een gedicht in de openbare ruimte dat nog niet op de kaart staat? Aanmelden gaat snel en makkelijk via het online formulier van straatpoezie.nl.