Gedichten huisdichters GGZ in bundel

GGZDichter_VoorkantUtrecht – Jolies Heij, Karen Heerma en Michael Grunlo waren afgelopen jaar de huisdichters voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze gedichten zijn inmiddels in bundelvorm verschenen, voor 7,50 euro te bestellen op www.ggzdichter.nl. De Nationale Boekenblog besteedde eerder aandacht aan de ‘GGZ-dichters’.

Crisisdienst

De dag is gehuld in neon

schaduwloos een wit gezicht

de gangen zijn zonder verplegers

enkel de kamers en de omfloerste ramen

de tijd die aan de deurpost hangt

verschrompeld als een opgedroogde dweil

mannen in donker winterblauw

op de hoek kleumt een missionaris

heiligtekens sneeuwen tandeloos wit

de verlossende schittering van het kruis

schuifelend de weke monden

het gezicht maanrond en dankbaar

woorden druppen van papier

er is weinig poëzie in wat ik zeg

hier plukt men het hartzeer als

de pluisjes van een vilten hoed

er is geen slaap in dit krocht

geen wedergeboorte op bestelling

alleen nachtenlang door ontij rzen

de blik katachtig op het zelf gericht.

– Jolies Heij