Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs

Couperus Cahier 15

Den Haag – Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Louis Couperus Genootschap begin april , werd een nieuw Couperus Cahier gepresenteerd: ‘Een eenzame verschijning. Louis Couperus in het literatuuronderwijs, 1890-1990’.

In dit cahier beschrijft Ton van Kalmthout de manier waarop in verschillende schoolboeken uit de periode 1890-1990 Couperus en zijn werk in het voortgezet onderwijs werden gepresenteerd en onderwezen. Daaruit blijkt dat Couperus al snel tot de canon werd gerekend. De vragen die Van Kalmthout in dit cahier opwerpt zijn onder meer: welke rol speelde het onderwijs hierin? Hoe kwam dat in de verschillende schoolboeken tot uiting? Welke constanten en variabelen laten die schoolboeken zien?

Ton van Kalmthout is als senior-onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Daar doet hij onderzoek naar de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.

Couperus Cahiers

In 1995 verscheen het eerste Couperus Cahier als begin van een reeks essays en wetenschappelijke publicaties van het Louis Couperus Genootschap. Ieder Cahier belicht uitvoerig en diepgravend een bepaald aspect van het leven of werk van Louis Couperus.

De Cahiers staan onder redactie van Maarten Klein, Hans Kreuzen, Petra Teunissen en Marianne Hezemans (eindredactie). Een volledig overzicht van alle vijftien Cahiers is te vinden op de website van het Louis Couperus Genootschap: www.louiscouperus.nl.

Bestelwijze

Een Couperus Cahier kost 10 euro (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via de website van het Louis Couperus Genootschap: www.louiscouperus.nl/bestelling.