45e nummer Arabesken in teken van vertalen Couperus

Den Haag – Het 45ste nummer van Arabesken, dat als motto ‘Vertaal, hertaal, bewerk en bewonder’ heeft meegekregen, opent met een reportage van Rémon van Gemeren, waarin hij verslag doet van zijn reis naar Sint Petersburg. Hij gaf daar enkele colleges over Louis Couperus aan Russische studenten Nederlands, en voerde een gesprek met Irina Michajlova, die onlangs De stille kracht in het Russisch vertaalde.
Ook was het hoogste tijd voor een vraaggesprek met Bart Chabot, immers een van de grootste Couperusfans in Nederland. Citaat: ‘[Couperus] was […] een meester in het tijdrekken. Er zijn schrijvers die de kunst van het weglaten beheersen, maar Couperus maakte meters. Dat deed hij natuurlijk ook om praktische redenen, maar hij slaagde er juist daardoor in om naturel te blijven, vooral in zijn dialogen. Die doen nog steeds fris en dynamisch aan, vanwege al die uitroepen, tussenwerpingen en uitweidingen. Dat is spannend om te lezen.’
Donateurs van het Genootschap ontvangen Arabesken gratis. Het donateurschap kost  25 euro per jaar. Wie geen donateur is, kan Arabesken – ook oude nummers indien voorradig, zie onze website – bestellen door 9,80 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL10 INGB 0000 6003 67 van het Louis Couperus Genootschap in Den Haag, onder vermelding van het betreffende nummer en adresgegevens. Arabesken is ook te koop bij het Louis Couperus Museum in Den Haag.
Den Haag – Het 45ste nummer van Arabesken, dat als motto ‘Vertaal, hertaal, bewerk en bewonder’ heeft meegekregen, opent met een reportage van Rémon van Gemeren, waarin hij verslag doet van zijn reis naar Sint Petersburg. Hij gaf daar enkele colleges over Louis Couperus aan Russische studenten Nederlands, en voerde een gesprek met Irina Michajlova, die onlangs De stille kracht in het Russisch vertaalde.
Ook was het hoogste tijd voor een vraaggesprek met Bart Chabot, immers een van de grootste Couperusfans in Nederland. Citaat: ‘[Couperus] was […] een meester in het tijdrekken. Er zijn schrijvers die de kunst van het weglaten beheersen, maar Couperus maakte meters. Dat deed hij natuurlijk ook om praktische redenen, maar hij slaagde er juist daardoor in om naturel te blijven, vooral in zijn dialogen. Die doen nog steeds fris en dynamisch aan, vanwege al die uitroepen, tussenwerpingen en uitweidingen. Dat is spannend om te lezen.’
Donateurs van het Genootschap ontvangen Arabesken gratis. Het donateurschap kost  25 euro per jaar. Wie geen donateur is, kan Arabesken – ook oude nummers indien voorradig, zie onze website – bestellen door 9,80 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL10 INGB 0000 6003 67 van het Louis Couperus Genootschap in Den Haag, onder vermelding van het betreffende nummer en adresgegevens. Arabesken is ook te koop bij het Louis Couperus Museum in Den Haag.